Persoonlijke Beschermings Middelen

‘Veilig’ werken is belangrijk. Daarom zijn PBM’s of “Persoonlijke BeschermingsMiddelen” erg belangrijk en veelal wettelijk verplicht. Bij het uitvoeren van werkzaamheden kunnen risico’s optreden voor de gezondheid of veiligheid van werknemers. Of u nu gaat slijpen, lassen, het dak op gaat of met chemische middelen moet werken: PBM’s inzetten is dan niet te vermijden! Het doel van een PBM is om eventuele risico’s te reduceren tot een aanvaard niveau.

PBM’s dienen dus om u te beschermen tegen of tijdens een ongeval, om verwondingen te voorkomen of om de ernst van die verwondingen te beperken. De keuze voor een PBM is hier afhankelijk van de ernst van het gevaar, de kenmerken van de plaats waar de activiteit verricht wordt, de doelmatigheid van het PBM en de frequentie van de blootstelling aan het gevaar. Een PBM moet altijd voorzien zijn van een CE-markering.

Voor fabrikanten betekent dit dat zij een aantal procedures moeten toepassen voordat de PBM’s op de markt gebracht mogen worden.
PBM is een groot begrip: het bevat zeer veel soorten beschermingsmiddelen. Tijdens een bezoek aan onze showroom adviseren wij u graag over de aanschaf van uw persoonlijke beschermingsmiddelen.